Trädfällning

Säker och prisvärd trädfällning. Vi avverkar med precision utan att ta onödiga risker. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Fritt fall

De flesta träd fäller vi fritt fall, bara det finns plats. Om inte detta är möjligt använder vi skylift eller våra duktiga  arborister, som sektionsfäller träden. Vi har även tillgång till lastbil med sågaggregat i de fall som det behövs.

Arborister

Våra Arborister  är utbildade för att kunna utföra alla sorters fällning och beskärningsjobb. Från beskärning av den minsta busken till de största träden. Vi har rätt kunskap, tillvägagångssätt och verktyg för att utföra jobbet på bästa och mest effektiva sätt.

Beskärning av buskar och träd kräver allt som oftast särskild utbildning för att inte skada växten. Sättet att beskära på tillsammans med tidpunkten är viktiga aspekter att tänka på när det kommer till beskärningsjobb. Med vår erfarenhet så kan du som kund vara säker på att det blir utfört på ett korrekt sätt.

Vi bokar gärna in ett möte med dig för att gå igenom vad du önskar att vi ska beskära. Våra arborister ger alltid kostnadsfri rådgivning och tips kring när det är bäst att beskära just dina buskar och träd.

fritt fall
fritt fall breitholtz

Skylift & Lastbil med sågaggregat

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig, eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ då det oftast går snabbare än att klättra i träden.

Bortforsling

Vi erbjuder bortforsling av allt avfall om det önskas. Vill du istället att vi kapar stocken i mindre bitar på marken samt flisar grenarna så är det möjligt också. Genom att använda en flismaskin så kan man minska lastvolymen med upp till 8 gånger. Detta sparar tid, bränsle och pengar.

bortfortsling breitholtz
bortforsling