RUT-avdrag

Allt du behöver veta om RUT-AVDRAGET!

Vad innebär RUT-avdrag?

Rot- och rutarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Utföraren drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Villkor för rot- och rutavdrag

Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig. Fler villkor för att få rot- och rutavdrag hittar du här:

Trädgårdsarbete

Krav för rutavdrag:

  • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.

Rutavdrag ges för

  • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
  • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
  • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
  • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
  • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
  • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
  • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

OBS!! Tänk på att all bortforsling ej berörs av rut-avdraget.

Krav från skatteverket! Bil och körutsättning tillkommer och berörs ej av rut-avdraget. Detta kostands brukar uppgå till 500kr inkl moms inom Halmstad kommun.